Leerlingen van het basisonderwijs

Thuis en op school wordt hard gewerkt om leerlingen op hun eigen niveau optimaal te laten presteren. Toch zijn er leerlingen die niet met de stroom meekomen en achterstanden oplopen. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning van de leerstof. Ik wil deze leerlingen graag helpen door het geven van bijles en ze net dat steuntje in de rug geven die ze nodig hebben. Een belangrijke voorwaarde om te leren is dat leerlingen succeservaringen opdoen. ik wil hier graag aan bijdragen door een positieve benadering. ik vind het vooral belangrijk dat de leerlingen bijles leuk vinden en op een speelse manier veel leren. Zo kan het kind zelfvertrouwen ontwikkelen en weer plezier krijgen in de lessen op school.

ik neem altijd contact op met de leerkracht en hierdoor kan ik specifiekere hulp geven . Ik probeer één lijn te krijgen tussen de schoolstof en de stof die ik aanbied. Ik heb in de praktijk ervaren dat dit erg prettig werkt.

De bijlessen worden in mijn praktijk gegeven.

Welke vakken:

  • Rekenen (bijvoorbeeld: tafels, breuken, metriek stelsel)
  • Spelling (bijvoorbeeld: werkwoordspelling)
  • Begrijpend lezen
  • Overige basisschoolvakken